8 november 2016 8 november 2016

Big Data

De wereld verandert, we staan aan het begin van een nieuwe industriële revolutie. Na elektriciteit, machines en het internet zal nu de kerwin van oostenracht van data just stamonze businessmodellen drastisch gaan veranderen. De consument is niet meer hetzelfde als die van 10 jaar geleden. Er is een nieuwe generatie opgestaan die in toenemende mate digitaal opereert, wat resulteert in bergen data. Big data. Maar wat is nou eigenlijk ‘Big Data’?

Op 8 november organiseerden wij een evenement waarin een antwoord gegeven werd op deze en meer vragen door de sprekers Erwin van Oosten (Data scientist en Data translator bij Building Blocks) en Just Stam  (raadadviseur op het ministerie van Veiligheid en Justitie).

Het evenement gemist? Lees hieronder het verslag geschreven door de bezoekers Coen Terpstra en Bart van der Pol.

Coen Terpstra

‘De avond begon met een broodje en soepje in de kantine van de laan van Scheut. Vervolgens opende Susan Keijers de avond met de introductie van de sprekers.

Erwin van Oosten werkt voor Building Blocks als Data Translator. Hij heeft ons een mooi inzicht gegeven wat Big Data nu echt is. In een film laat hij zien dat je met dat een nieuwe portret “geschilderd” door Rembrandt kan creëren. Ook wordt er stil gegaan bij de 4V: Volume, Variety, Velocity en Veracity. Hij benadrukt dat we pas zijn begonnen met Big Data, we staan aan het begin van de revolutie.

Just Stam is jurist en werkt voor het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Hij schrijft o.a. mee aan het kabinetsstandpunt over Big Data. Belangrijke thema’s voor hem zijn, hoever kan je gaan met de Big Data, big brother is watching you? (is het straks Minority Report in het echt) Hij geeft uitleg wat je in het justitiële apparaat met Big Data kan doen en wat er mee gebeurt. Er zijn veel kansen, voornamelijk in de Verenigde Staten wordt het al veel toegepast. Hieraan zitten (Zitten hieraan) ook risico’s verbonden, zoals “automatische” rechtsbeslissingen?

Er wordt afgesloten met vragen uit het publiek en debat. Veel vragen gaan over de gevolgen van Big Data op de privacy. Wie is de baas over data? En wat als deze persoonlijk is? Heeft een Google of Facebook meer inzicht in ons leven of gezondheid dan wijzelf? Maar aan al het goede komt een einde, er wordt afgesloten met een drankje in de kantine. Voor oud-studenten een mooie gelegenheid om met alle oude bekenden bij te praten! ‘

Bart van der Pol 

‘Bij het debat is een levende discussie ontstaan over nieuwe situaties bij het gebruik van data. Het brede onderwerp variërend van persoonsgegevens tot de voorspellende waarde van data. Enkele onderwerpen die aan bod kwam geven een inzicht in de kwesties die grondig werden doorgelicht zet ik hier uit een:

Criminaliteit

Er is een ratrace tussen politie en criminelen waarbij de overheid tracht de wet en regelgeving af te stemmen zodat ze toch digitaal voorbereiding van criminelen kunnen blijven monitoren. Er werd opgemerkt dat de voorspellende waarde van data alleen een ondersteunend middel mag zijn om te komen tot het vaststellen van een kans op bijvoorbeeld recidive.

Preventie

Er kwamen veel vragen aan bod over de voorspelbaarheid en de ethiek die komt kijken bij de voorspellende mogelijkheden die commerciële partijen hebben.  Gezondheidsvoorspellingen of potentiele productaankopen op basis van een klantprofiel zou verstrekkende gevolgen kunnen hebben voor de privacy. Daar bovenop komt nog de vraag of in hoeverre het publieke domein mee mag werken aan het faciliteren van dit soort mogelijkheden.

Het debat noopt tot nadenken en zal begin volgend jaar een vervolg krijgen wanneer er zal worden nagedacht over big data en de rol van de bedrijfseconoom. Blijf op de hoogte.’

 

© 2015 - BE'ER