21 november 2017 21 november 2017

Diversiteit op de werkvloer – De kracht van verschillen in organisaties

Dinsdag 21 november hebben wij weer een mooi BE’ER-event gehad op de HAN in Arnhem. De avond had het onderwerp “Diversiteit”. Een thema waar al decennia lang over wordt gesproken en de uitdaging van de avond was dan ook om dit niet op de stoffige, uitgekauwde wijze te behandelen, maar op een frisse wijze en dat is de sprekers prima gelukt! Hieronder een kort verslagje van de avond.

Bert Overbeek- Trainer/Coach en grondlegger van de site jongebazen.nl, Schrijver van Management-top10-boek; Diversiteit.

De eerste spreker van de avond was Bert Overbeek. Om te starten gaf Bert zijn definitie van diverstiteit; er is diversititeit als er in een constructieve, respectvolle sfeer met ruimte voor ieders specifieke kwaliteiten wordt samengewerkt.

Na een introductie in de diversiteit, speelden we de Diversiteit-quiz, waarin alle aanwezigen mochten aangeven of de opgegeven stelling klopte of niet. De stellingen gingen onder andere over de verschillen tussen man/vrouw, jong/oud en cultuurverschillen. Bert vertelde vervolgens aan de hand van de stellingen de achtergrond van ons gedrag, waarbij hij gebruik maakte van onderzoek uit allerlei verschillende disciplines. De quiz werd glansrijk gewonnen door onze BE’ER-alumnus Lars Tiemessen en Lars won daarmee een van de boeken, geschreven door Bert.

Vervolgens nam Bert ons nog mee in de verschillende cultuurdimensie van Hofstede en behandelden we in groepjes een aantal casussen. Bert sloot af met de volgende quote; Ja, er zijn verschillen, maar laten we elkaar opzoeken. Laten we niet zeuren, maar gebruik maken van elkaars kwaliteiten én verschillen!

Jeanet Pijpker – Ministerie van Defensie, directie Materieel en Diensten, Voorzitter stichting Vrouw en Defensie.

Jeanet Pijpker begint haar presentatie met een wervingsfilmpje van Defensie die haar motto goed weergeeft; Het gaat er niet om wat je wilt worden, maar wie je wilt worden/zijn. Het gaat om een ‘inclusieve  organisatie’ waar je mag zijn wie je bent. Jeanet vertelt over haar ervaring binnen haar werk bij defensie, bij uitstek een mannenwereld. Jeanet vertelt dat het binnen dat mannenbolwerk gemakkelijker is om one of the guys te worden, maar dan verstop je je als individu. Juist door jezelf te blijven kun je jouw unieke (vrouwelijke!?) eigenschappen inbrengen in teams/overleggen/organisaties.

Jeanet vertelt over haar scriptieonderzoek. Bij defensie zag zij veel hoogopgeleide, talentvolle (burger)vrouwen, die uiteindelijk in grote getale uítstroomden in plaats van dóórstroomden. Eén van de conclusies uit haar onderzoek was dat de organisatiecultuur binnen defensie hier een grote invloed op had. Deze was niet gericht op diversiteit, maar eerder op het old boys network, waardoor er heel wat talent, met een andere achtergrond, verloren gaat voor defensie..

Nu Jeanet zelf een mooie positie heeft verworven binnen defensie, probeert zij bij te dragen om dit te veranderen. Allereerst binnen haar reguliere taken, door dit op haar afdeling en in overleggen uit te dragen. Jeanet doet dit zo veel mogelijk door haarzelf, door vrouwelijk te zijn. Haar eigen, vrouwelijke kwaliteiten maken haar uniek en tot een meerwaarde.

Daarnaast draagt zij dit ook uit binnen haar bestuurswerk bij stichting Vrouw en Defensie. Deze stichting wil  vrouwen binnen defensie verbinden, versterken en inspireren, bijvoorbeeld door vrouwen een podium te bieden of behaalde successen te vieren. Zelf geeft ze daar het goede voorbeeld, door bijvoorbeeld een divers bestuur samen te stellen.

Aan de hand van een satirisch filmpje van Toren C  sluit jeanet  af met de wens/aanmoediging om vooral jezelf te laten zien met al je unieke (vrouwelijke) eigenschappen en niet te verzanden in one of the guys.

Susan Keijsers, voorzitter BE’ER, sluit de avond af, waarbij ze alle aanwezige BE’ER-leden het boek Diversiteit van Bert Overbeek als aandenken aan deze avond aanbiedt. Susan dankt de sprekers en aanwezigen, waarna de avond afgesloten wordt met een welverdiende borrel.

We kijken terug op weer een mooie avond!

 

 

Over de gastsprekers

Bert Overbeek

Bert Overbeek is voor trouwe BE’ER bezoekers een oude bekende. In 2011 gaf hij eerder een lezing tijdens het evenement over competentiemanagement. Bert Overbeek is een autoriteit op de gebieden teaminnovatie, personal coaching en diversiteit. Al meer dan 20 jaar is hij actief als personal coach, teamcoach en organisatiecoach. Hij is bekend om zijn openheid, resultaatgerichtheid en het vermogen om veranderingen acceptabel te maken voor grote doelgroepen.

Hij publiceerde in de afgelopen 10 jaar meer dan 1500 artikelen op de leiderschapsblog Jonge Bazen; een partnerlink van Managementsite en van zijn hand verschenen drie Management Top 10 boeken; namelijk Flitsbrein, Mannen en/of Vrouwen en in 2017 Diversiteit. In dit boek legt Bert de schijnwerper op de onderscheidende kwaliteiten, om leidinggevenden meer van hun teams te laten begrijpen.

Jeanet Pijpker

Jeanet studeerde bestuurskunde (Erasmus Universiteit en Universiteit Utrecht) en was, voor ze bij Defensie ging werken, als Arbeids- en Organisatieadviseur werkzaam bij onder andere ING en diverse Arbodiensten. Ze werkt nu als burger bij de Koninklijke Marechaussee en wel als Senior Stafadviseur Commando Landstrijdkrachten. Daarnaast is ze sinds april 2014 voorzitter van het Defensie Vrouwen Netwerk.

 

 

 

 

© 2015 - BE'ER