7 februari 2017 7 februari 2017

Big Data for Finance

…je gaat het pas zien als je het door hebt

Op 7 februari organiseerde BE’ER samen met Fagro, Interim- adviesbureau voor Finance & Control, het event Big Data for Finance.

Nadat de deelnemers hun magen goed gevuld hadden met een broodjesbuffet, nam David de Jong (RC) de financials mee in de wereld vol kansen op het gebied van Big Data. David de Jong heeft een achtergrond in Finance en is de laatste twee jaar binnen Achmea met name actief op het gebied van Innovatie en Data Analytics. Daaruit komt zijn overtuiging dat hier de kansen liggen voor Finance om de regie te pakken op het gebied van Advanced Data Analytics. Door anders naar de mogelijkheden te kijken, bestaande beelden los te laten en te begrijpen wat Big Data is en zeker ook wat het niet is. Dit illustreerde hij met herkenbare praktijkvoorbeelden.

Van data naar inzicht

In een wereld die steeds meer volatiel, onzeker en complex is, is het nemen van juiste strategische besluiten steeds belangrijker. Daarmee raakt het één van de kerntaken van Finance, namelijk het ondersteunen van management door het leveren van relevante stuurinformatie. Echter, Finance is, in haar huidige verschijningsvorm, niet in staat om aan deze uitdaging invulling te geven. Enerzijds doordat zij nauwelijks in staat is echt anders naar data en mogelijkheden te kijken, anderzijds doordat zij tekortschiet in het omzetten van grote hoeveelheden data in verschillende vormen (tekst, foto, video, sensor en transactie) naar relevante stuurinformatie. Maar dat wil niet zeggen dat zij niet haar rol moet pakken en de regie kan nemen in het organiseren van het proces van data naar inzicht. Want bij dit proces ligt er een kansrijke en noodzakelijke rol voor Financials.

De inspirerende lezing leverde voldoende gesprekstof voor de borrel, waarmee de avond werd afgesloten en de financials voldaan huiswaarts keerden.

© 2015 - BE'ER