13 februari 2008 13 februari 2008

In de brand, uit de brand

Het jaar 2008 is gestart met het seminar ‘In de brand, uit de brand’. Een seminar verzorgd door Rensa en Nationale Nederlanden over de impact van brand voor je bedrijf en je personeel en hoe verschillende soorten risico’s te beperken.

Bijna 80% van bedrijven die door brand getroffen zijn, gaan binnen afzienbare tijd failliet. Alumnivereniging BE’ER organiseert in samenwerking met Rensa:‘In de brand, uit de brand’! Risicomanagement vormt het onderwerp bij dit symposium!

Verzekerd? Met je verzekering?

Dhr. L. Fokkinga, directeur van Rensa, zal in de kant van de ‘verzekerde’ belichten. Iedereen is verzekerd tegen brand. Maar in hoeverre bent u precies verzekerd en waar dient u rekening mee te houden? En het allerbelangrijkste: hoe voorkomt u dat wat hem overkwam?

De andere kant van het verhaal…

De andere kant van het verhaal is belicht door dhr. A. Frijters, directeur schade verzekeringen van Nationale Nederlanden. Waar is de verzekeraar precies voor? Waaraan moet een brandverzekering voldoen? Is alles te verzekeren?

Heeft u uw polis al gecheckt?

Deze avond heeft vele ogen geopend…, wedden dat u hierna gelijk uw polis heeft gecheckt?

Onverwachts actueel na afbranding De Klok en Gamma

In februari 2007 het succesvolle en actuele China Event. Nu op 13 februari 2008 het symposium: ‘In de brand, uit de brand’. De Alumnivereniging BE’ER heeft weer iets geweldigs neergezet. Het was toeval, maar het symposium had een hoog actueel gehalte. Immers, de avond vooraf aan het symposium ging de Gamma in Doetinchem in vlammen op en op 25 januari De Klok Logistics in Nijmegen.

Na ontvangst door beveiligers in brandweerpakken en een voortreffelijk tapas buffet, geopend door BE’ER voorzitter Bart Zegers, namen 120 bezoekers plaats in het Auditorium.

Wat komt er op je af bij een brand in jouw bedrijfspand?

Fokkinga geldt als ervaringsdeskundige, omdat een Rensa-locatie in Didam in 2003 afbrandde. Hij vertelde zeer gedetailleerd over wat er precies gebeurde vanaf het moment dat de telefoon gaat en hij hoort dat zijn bedrijf in de brand staat. Zijn emotionele belevingen toen hij zijn eigen bedrijf in vlammen op zag gaan gelden als een waarschuwing.

De schok, de pers, de verplichtingen, de stress en de onzekerheid vormen de boventoon. Ook aspecten als doorzettingsvermogen en overlevingsdrang werden door hem aangeroerd.

Fokkinga gaat in op de rol van: politie, brandweer, aannemersbedrijven, gemeente, contra-expertise bedrijven …., maar vooral op de rol van de verzekeraar en het ‘gedrag’ van de verzekeraar t.o.v. de gedupeerde. “De rol van de verzekeraar is zeer belangrijk. Niet iedere verzekeringsmaatschappij kan zomaar vertrouwd worden”, waarschuwt hij.

Het vragenvuur van de verzekeringsmaatschappij volgt

“De verzekeringsexperts, die meteen na de brand bij je komen, zijn je vrienden niet”, zo hield Louw zijn gehoor voor. “Het eerste wat ze doen, is allerlei redenen bedenken om niet uit te hoeven keren. Jij hebt die nacht niet geslapen; je hebt zorgen. Over je personeel en over hoe je je klanten kunt blijven bedienen. Zij komen fris binnen en het is hun vak”.

Veel faillisementen bij brand door afhandeling verzekeringskwesties

De totale schade bij Rensa was 5,3 miljoen euro. Die is nog niet geheel vergoed. Over een bedrag van dik 8 ton ligt Rensa in de clinch met de verzekeraar; over een bedrag van 3,5 ton beschikte de rechter al ten gunste van Rensa. Een van de redenen waarom het gros van de bedrijven na een brand failliet gaat, is dat hun bedrijfsschadeverzekering (voor het verlies aan omzet) onvoldoende is.

“Wij hadden een bedrijfsschadeverzekering voor 12 maanden”, aldus Fokkinga. “Maar het duurde twee jaar voordat we op die plek weer uit de voeten konden. Je moet bijvoorbeeld een sloopvergunning aanvragen voor de geblakerde resten van het gebouw. Daar heeft de gemeente zeven weken voor nodig. Voor je het weet ben je twee jaar verder”.

Ken je polis! Houd je aan de polis!

Rensa had het geluk verder te kunnen vanuit de andere vestiging. “Maar zorg er ook voor dat je de polis goed kent”, aldus Fokkinga. “Zorg dat je taxatierapporten hebt van het pand én de inventaris. Als er een recent taxatierapport ligt, dan krijg je geen discussie. Is dat er niet, dan heb je trammelant. En houd je aan de clausules in de polis. Vuilniscontainers moeten minimaal tien meter van de gevel staan.
Maar dat weet iedereen. Toch?”

Bij Rensa wordt inmiddels anders met risicomanagement omgegaan. Zo heeft Rensa een eigen watertank (tijdens de brand was er onvoldoende water) en een uitgebreide sprinklerinstallatie.

Petje op – Petje af

Adriaan Frijters, directeur schade en verzekeringen van Nationale Nederlanden was gekomen om de andere kant van de verzekeringsmedaille toe te lichten. Een directe reactie op de scherpe kritiek van Fokkinga op vele verzekeringsmaatschappijen gaf Frijters niet.

Wel kreeg zijn presentatie via ‘de-petje-op, petje-af-aanpak’ een flinke dynamiek, waarna 20 oranje ballen door het auditorium naar de gelukkige winnaars geschoten werden. Door middel van interactieve vragen maakte hij duidelijk wat er wel en niet te verzekeren valt. Een zeer leerzame ervaring.

Bedrijven zijn vaak onvoldoende risicobewust bezig

Frijtters wees erop dat er bij bedrijven vaak onvoldoende risicobewustzijn is. “Zorg voor een goede preventie. Investeer daar ook in. Haal er van tevoren experts bij. Wij proberen na een brand naast de ondernemer te staan. Maar de risico’s zijn vaak niet goed zichtbaar”.

Forse schadeclaims

Als voorbeeld noemde hij de dioxinekwestie van enkele jaren geleden. Bij een boer kwamen zonder dat hij het wist dioxines in zijn aardappelen. Die kwamen uiteindelijk in koeien (melk) en varkens terecht. De schadeclaim bedroeg 8,8 miljoen (rechtzaken lopen nog). ‘De boer betaalde 400 euro premie per jaar’, aldus Frijters.

De cijfers

Enkele cijfers. Vorig jaar zijn er in Nederland 108 grote schadegevallen (meer dan een miljoen) geweest. De grootste schade (70 miljoen) ontstond bij de brand in de operatiekamers van de VU in Amsterdam. Per jaar wordt er voor zo’n 3,5 miljard aan schade uitgekeerd.

Workshop Integraal Risico Management

Beide sprekers refereerden aan de openingsbijdrage van Piet Wijnen bij het symposium. Piet gaf als vertegenwoordiger van het HAN Expertisecentrum een toelichting op de workshop Integraal Risico Management. Dit is een unieke workshop voor managementteams om in vijf stappen risico’s van de organisatie in beeld te brengen. Iedere deelnemer kreeg na afloop een informatiemap waarin o.a. de brochure over deze workshop was opgenomen.

BE’ER en Rensa staan samen voor ‘elkaar ontmoeten’

De reden van Louw Fokkinga om in samenwerking met BE’ER het symposium te organiseren was om te laten zien dat het voor alle betrokkenen (de oud-studenten uit de BE-opleiding, de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, het bedrijf Rensa en de bedrijfsrelaties van Rensa) zeer waardevol is om elkaar frequent te ontmoeten.
“Hogescholen dienen in nauw contact staan met bedrijven. Dit is van belang voor zowel de toekomst van de bedrijven als van de studenten”.

Hierbij is de gekozen formule met een inhoudelijk thema en daarbij ruimte voor ‘informele contacten’ prima. Om dit contact aan te moedigen lagen er voor de aanwezigen visitekaartjes gereed om gegevens uit te wisselen. Zo zijn er verschillende, nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan tijdens het nuttigen van de borrel (vuurwater) na afloop in lokaal ’99.

Organisatie: studenten Sport & Event Management

Het ‘In de brand, uit de brand’ symposium werd georganiseerd in opdracht van BE’ER door zes derdejaars studenten voor het project ‘Sport- en Event Management’ bij de Faculteit Economie en Management.

Zij zullen na hun beoordeling vast een reden hebben om vuurwerk te ontsteken…………

daarbij kan de gasaansteker die aan elke deelnemer na afloop als attentie werd meegegeven (om de vingers uit het vuur te houden) behulpzaam zijn.Maar wel een beetje oppassen en eerst je polis goed lezen……..

Marieke Huisman, bestuurslid Alumnivereniging BE’ER

© 2015 - BE'ER