24 juni 2014 24 juni 2014

Interactief college Cor Kocks

Bij binnenkomst klonk het nummer “Stuck in the middle…..” van Stealers Wheel.

Well I don’t know why I came her tonight,
I got the feeling that something ain’t right
Yes I’m stuck in the middle with you,
And I’m wondering
what it is I should do,
It’s so hard to keep this smile from my face,
Losing control, yeah, I’m all over the place,
Clowns to the left of me, Jokers to the right,
Here I am, stuck in the middle with you.

interactief college Cor Kocks

Om de avond een echt interactief karakter te geven heeft er een gedegen voorbereiding plaats gevonden. Doelstelling hierbij: zicht krijgen op wat er speelt in organisaties. Daartoe zijn ca. 35 vraagstukken uit afstudeeropdrachten geselecteerd en vooraf bekeken op wetenschappelijke onderbouwing. De inhoud van het boek Organisatie & Control Engineering zal bij de vernieuwing van het BE curriculum als bron worden benut. Daarnaast was vooraf aan de deelnemers (een gemêleerde groep van BEER leden en aspirant leden /afstudeerders, docenten en bedrijfsrelaties) de volgende vraag gesteld.

Is er een vraagstuk te benoemen uit de eigen beroepspraktijk waar momenteel moeilijk handen en voeten aan kan worden gegeven?

In een boeiend interactief college werd vanuit deze onderdelen door Cor Kocks ingegaan op:

Welke vraagstukken spelen er zoal in organisaties?
Hoe worden deze geformuleerd en beleefd?
Waren ze te voorkomen geweest?
De essentie van engineeren en re-engineeren.
Wat is eigenlijk een organisatie en waarvoor is ze nodig?
Hoe zien we een organisatie?
De verkokering van ‘denkscholen’ en het ontbreken van dwarsverbanden.
Onderscheid tussen Management Control en Proces Control.
En waarom lopen veranderingstrajecten dan zo vaak vast (“stuck in the middle”)?
Onderscheid tussen de ‘Going organisatie’ en de ‘Change Organisatie’
En hoe zouden die twee zich tot elkaar moeten verhouden met de juiste deskundige mensen?
Afsluitende adviezen

Om deze items goed uit te diepen wisten we al dat 90 minuten te kort zou zijn. Cor Kocks gaf vooraf nog het advies om tijdens het college de eigen praktijk er steeds bij mee te laten spelen. Hij neemt in zijn college duidelijk stelling in ‘wat goed’ wordt gedaan en ‘wat niet goed’ wordt gedaan. Steeds benadrukt hij dat als je zijn gedachtegoed in de weerbarstige praktijk toe wilt passen dit geen ‘appeltje eitje’ is. En vooral dat daar de juiste mensen zich mee bezig moeten houden. Niet de ‘clowns en de jokers’ (om in de lijn van Stealers Wheel te spreken) maar de goed opgeleide Organisatie & Control Engineer. En deze functie wordt nog niet aangetroffen in het werkveld. Dat hier nog een wereld te winnen is, blijkt iedere dag uit de berichten over ‘wat er mis gaat’ in organisaties.

Cor Kocks is desgevraagd bereid om zomaar of als onderdeel van de Permanente Educatie, meerdere interactieve colleges te geven over specifieke onderwerpen uit zijn boek waarbij de praktijk van de aanwezigen centraal zal staan.

Daarom werd aan het eind van het college aan deelnemers een vragenlijst voorgelegd met o.a. vragen over de behoefte aan verdere verdieping, een digitaal kennisplatform om verder handen en voeten te geven aan het gedachtegoed van Cor Kocks. Op basis van de reacties gaat de Opleiding BE hiermee aan de slag. Natuurlijk in samenspraak met BE’ER.

Om 21.00 uur was het tijd voor de netwerkborrel in Lokaal ’99. Door de heerlijke zomerse temperaturen werd er buiten met een drankje op het terras nog uitgebreid nagepraat door de deelnemers. De volgende reacties werden teruggegeven: “Ik vind het geweldig om op een andere (interactieve) wijze naar mijn vakgebied te kijken” “Dwarsverbanden die ontbreken, erg interessant” “Veel onderwerpen in helaas weinig tijd” “Zeer geïnspireerd door dhr. Kocks” We kunnen terugkijken op een zeer geslaagd BEER evenement en gaan ons opmaken voor het lustrumevent op 18 september 2014. Wij wensen alle leden een goede vakantie!

Hugo Nieuwpoort

Het BEER Bestuur

Meer foto’s van deze avond vind je op onze facebook pagina.

© 2015 - BE'ER