23 november 2010 23 november 2010

Reputatiemanagement

Ruim 110 bezoekers waren aanwezig bij het symposium met als aansprekend thema: ‘Reputatiemanagement’. Vanuit vier verschillende invalshoeken werd het belang van het managen van reputatie belicht.

Sprekers tijdens dit evenement waren prof. Dr. Cees B.M. van Riel welke de theoretische kant van reputatiemanagement toelichtte, Drs. José Thijssen, managing director van Citigate en winnaar van de M&A Award voor Best PR advisor, Drs. Jurgen de  Vries-Partner Smeets van Stuger & de Vries, public affairs consultancy en Mr. Drs. Michael Sijboom, hoofd communicatie van het CDA.

Het belang van de reputatie

Konden de begrippen ‘imago’ of erger nog ‘massacommunicatie’ in de jaren ‘70 nog rekenen op afkeuring alom, tegenwoordig is alles reputatie! Bedrijven “live up the promise” van hun merk. De mate waarin dat goed overkomt bepaalt hun reputatie bij de stakeholders.
Een goede reputatie doet er toe. Het zorgt voor meer klanten, het beste personeel en een organisatie kan meer vreemd vermogen aantrekken.

Helden

Prof. dr. Cees B.M. van Riel – Hoogleraar Corporate Communications aan de Rotterdam School of Management / Erasmus Universiteit in Rotterdam

Wie zijn mensen met een goede reputatie? Helden maken wij van personen die lijden aan het leven, hoe meer hoe beter. Zij strijden voor de goede zaak en overwinnen obstakels. Zij verslaan het kwaad, brengen redding en krijgen daarvoor eeuwige roem. Maar pas op en blijf bescheiden! Dus wat te doen om een positieve reputatie te verwerven:

De performance en de communicatie geven een licence to operate. De sociale context maakt het verschil in de 21ste eeuw: anticiperen in de wereld om uw bedrijf heen.

Johnson & Johnson benoemt zich bijvoorbeeld tot probleemeigenaar van het maatschappelijke probleem van een groot tekort aan verpleegkundigen in Amerika. Een paar jaar voert het bedrijf een intensieve campagne en vult een groot deel van de tekorten in. Gelijkertijd geeft deze campagne Johnson & Johnson de kans om alle lagen van de bevolking te bereiken en aan te spreken.

Drs. José Tijssen – Managing Director Citigate en winnaar M&AAward, categorie Best PR Advisor 2008+2009

Citigate van José Tijssen biedt aan ruim 80 beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde bedrijven haar diensten aan. Zij zijn marktleider in corporate en financiële communicatie. Citigate verzorgt een geintegreerde aanpak met een koppeling tussen de communicatiestrategie en de corparate strategie. Zij bezit expertise in transactie- en crisismanagement in high profile cases: beursgangen, aandeelhoudersactivisme, rechtszaken en corporate crisissituaties.
De geïntegreerde communicatieaanpak kenmerkt zich door “one voice, one message” . De visie en strategie wordt door deze geïntegreerde communicatieaanpak gepositioneerd; de corperatie story komt door de vastgestelde uitvoering bij alle stakeholders.

In de jaren 90 is er veel aandacht voor bedrijfsvoering en toezicht. Deze periode kenmerkt zich door weinig transparantie, een inefficiënte vermogensstructuur en geen inspraak voor de aandeelhouders. Echter in de florerende markten lijkt dit geen probleem . Gaande weg ontstaat er liberalisatie en internationalisatie van de financiële markten. Begin 2000 is de situatie zo dat geld en middelen meer en meer in één hand komen, beloningen van bestuurders afhankelijk worden van prestaties van de bedrijven. Het toezicht blijkt niet adequaat. Schandalen, zelfverrijking en de beleggers zijn de grote verliezers.

Als reactie hierop is veel regelgeving tot stand gekomen. Maar de juridisering van de afgelopen jaren heeft gezorgd voor een verschraling van de dialoog. De boekhoudregels zijn niet meer te begrijpen voor de gewone belegger en bedrijven vertonen steeds meer risicomijdend gedrag.

Waar moeten we heen?
Er moet weer een werkelijke dialoog tussen de bedrijven en de stakeholders komen. Terug naar het stakeholdersmodel en de lange termijn visies van de jaren ’90. De aansturingsmodellen en rapportages moeten consistent en inzichtelijk zijn. Less is more!!
Vertrouwen en integriteit zijn de sleutelbegrippen voor de toekomstige CFO. Hij of zij zal alle stakeholders moeten overtuigen van de gezondheid van de organisatie.

Drs. Jurgen de Vries – Partner Smeets, Stuger & De Vries, public affairs consultancy

In hun opleiding leren aankomende straaljagerpiloten om tijdens het vliegen juist niet op hun gevoel af te gaan, maar onder alle omstandigheden te vertrouwen op hun instrumenten. Hoezeer de relatie met de politiek is geprofessionaliseerd, hoeveel kennis er ook is, hoeveel adviseurs er ook zijn, op het moment dat de politiek zich met een dossier gaat bemoeien, schieten organisaties en ondernemingen maar al te vaak uit de heup. Ze reageren afwerend, doen neerbuigend of sluiten zich zelfs helemaal af. Dat is een natuurlijke en menselijke reflex; misschien begrijpelijk, maar wel ongewenst. Te veel gevoel, te weinig ratio. Waar de straaljagerpiloot het risico loopt neer te storten, daar kan voor de onderneming een politiek incident uitgroeien tot grote reputatieschade, met alle mogelijke gevolgen van dien. In de afgelopen jaren heeft de financiële wereld dit aan den lijve ondervonden. Door de crisis, en de daaropvolgende interventies van de minister van Financiën, zijn de Nederlandse banken onder een politiek vergrootglas komen te liggen. De vraag is welke strategie de bankensector hierin heeft gevolgd en wat de gevolgen zijn geweest voor hun relatie met de politiek.

Politiek schaadt uw reputatie

Hoe kun je Reputatieschade herstellen?

  1. Zelfregulering
    2. Ga in gesprek en blijf in gesprek

If you are not on the table; your on the menu
• Neem inititiatief
• Ken je opponent
• Beheers het spel
• (her)formuleer je aanpak

Mr. drs. Michael Sijbom – Hoofd Communicatie CDA

Net afscheid genomen van Jan Peter Balkenende. Nu staat Michael Sijbom achter de spreekstoel bij BE’ER.

De kernwaarde; wie ben je en wie wil je zijn. Natuurlijk is de reputatie onontbeerlijk voor een politieke partij. Een goede reputatie is de basis voor succes in de politiek. Immers die stemmen heb je nodig bij de verkiezingen. Maar de politiek beweegt zich in een steeds complexere omgeving en is afhankelijk van veel omgevingsfactoren als het buitenland, het economische klimaat en de media.

Trends en Ontwikkelingen

Nog nooit waren er zoveel zwevende kiezers. Waar de politieke partijen vroeger konden rekenen op een vast aanhang is de kiezer nu op drift. Men stemt van links naar rechts en over het midden. De talloze media, kranten, tv zenders brengen hun verslag uit over de politiek en concurreren om de scoops. En daarboven hebben we de mediacratieplus; Linkedin, Twitter op alle mogelijke manieren geven politici hun kiezers een kijkje achter de Haagse schermen.

Verkiezingen 2010

Bij de verkiezingen in 2010 kwam in toenemende mate de personal branding op. De partij branding werd de personal branding. Maar gaat het niet goed met de persoon dan gaat het ook niet goed met de partij. De kernwaarde van het CDA, een betrouwbare en stabiele bestuurderspartij met een centrum rechtsbeleid raakt ondergesneeuwd na drie jaar regeren met de linkse PvdA en de Christen Unie. Daarnaast werd ook nog de reputatie van Jan Peter Balkenende aangetast door zijn mogelijke vertrek naar Europa en het rapport van de commissie Davids.

Bij de VVD was het precies andersom. Eerst werd de partij stevig neer gezet en daarna pas de branding van Mark Rutte. Ook bij de PVV zien we personal branding = partijbranding. Deze trend zien we ook steeds meer in organisaties (neem Hans Wijers van AkzoNobel en met een minder gunstige afloop Rijkman Groenink bij de ABN Amro)

Wat te doen bij Reputatieschade?

  • Het is bijna altijd eigen schuld
  • Kan een leven lang meegaan
  • Een geheim is een permanente bedreiging voor je reputatie
  • Iedereen heeft wel een vlekje
  • Ook een gevlekte reputatie kan een handelsmerk zijn
© 2015 - BE'ER