24 mei 2011 24 mei 2011

Symposium CompOtentie

In het auditorium vertellen Wiesje ten Hoor en Bert Overbeek over hun professionele benadering van de competenties van medewerkers.

“In potentie ben je een goede arbeidskracht, maar ja……….”
“We moeten het eens even hebben over jouw competentieontwikkeling…..”

Bert Overbeek

Hoofdredacteur en oprichter van Jongebazen.nl, mediator, coach en organisatieadviseur bij o.a. Heineken, KLM, Lufthansa, NS-bedrijven, ANWB, De Nederlandsche Bank en ja, ook bij de Rabobank. Daarnaast is Bert auteur van de boeken: ‘Heerlijk, de werkvloer op!’en ‘Goeroegetwitter’.

Voordelen:

 • Er is behoefte aan het meetbaar maken van gedrag en competenties voldoen hieraan;
 • Competentieprofielen bevorderen gedragsafspraken.

Nadelen:

 • Waarnemingen bij gedrag zijn subjectief (zelfs door psychologen);
 • Competenties bepalen niet waar mensen energiek van worden;
 • Iemands levensstijl blijft buiten beschouwing: “een notoire stapper kan briljant zijn maar komt het eruit?”;
 • De context is bepalend voor gedrag en deze is niet meetbaar in een competentieprofiel;
 • De wetenschappelijke basis van competenties is klein;
 • Er zijn weinig onderzoeksresultaten beschikbaar over het vermeende succes van competentieprofielen.

Wiesje ten Hoor

Wiesje is werkzaam bij de Rabobank als Senior Management Development (hierna MD) Advisor. Binnen de organisatie werkt ze mee aan de ontwikkeling en het ontwerp van het competentie framework, met als missie: ‘De juiste persoon op de juiste plek op het juiste moment om de strategische ambities van de Rabobank waar te maken, om proactief zorg te dragen voor lange- en korte termijn opvolgingsplanning voor sleutelposities.’

Een belangrijk onderdeel binnen dit proces is het meetbaar maken van de competenties van de werknemers. Een speerpunt hierbij is dat, naast Bert, ook de Rabobank erkent dat een objectieve beoordeling van de competenties moeilijk uitvoerbaar is. Echter, probeert men bij de Rabobank het proces dusdanig in te richten dat men dit wel zoveel mogelijk nastreeft, door bijvoorbeeld meerdere beoordelaars te gebruiken om een werknemer te reviewen.

De avond werd interactief afgesloten, door Cor Smulders, met de volgende stellingen:

 • Het beheersen van competenties is belangrijker dan het hebben van kennis!
 • Competentieontwikkeling is belangrijker dan het halen van targets;
 • Medewerkers die niet aan competentie-ontwikkeling doen, kun je in je organisatie niet gebruiken.

Dit leverde enthousiaste discussies op in de zaal en ook na afloop in de Hangar!

© 2015 - BE'ER