18 oktober 2005 18 oktober 2005

Worskhop Riskmanagement Akzo Nobel

Namens Akzo Nobel hebben Dick Olde Alink en Adolfo Moreno in een workshop de systematiek van risico management toegelicht. Een leerzame en interactieve bijeenkomst. Een aanrader voor elke organisatie!

Tijdens deze avond zijn de risico’s van onze vereniging in kaart gebracht. Door interactief te stemmen is bepaald waar aandachtspunten liggen voor het bestuur en de leden, om mogelijke risico’s voor de vereniging in te dammen.

Waarom is Risk Management nu belangrijk?

De heer Oude Alink en de heer Moreno hebben een zeer geslaagde avond ingeleid. Zij zijn werkzaam als Risk Management Consultants bij Akzo Nobel. Tijdens de workshop is de essentie van riskmanagement en de mogelijkheden die het biedt met sprekende voorbeelden toegelicht. Zo werd duidelijk dat het identificeren en reageren op de gestelde risico’s voor ieder bedrijf zeer nuttig is.

Top drie risico’s BE’ER

De stemronde leverde eenduidige antwoorden op, waardoor er een duidelijke top drie ontstond van de risico’s die BE’ER loopt:

  1. The risk that our members loose interest in our organization due to their personal goals and competing activities.
  2. The risk that the platform the organization relies on is too fragile.
  3. The risk that we fail to attract new members, not achieving critical mass and thereby not improving our reputation as a respectable/interesting alumni organization.

Eerste risico onder controle door BE’ER bestuur

Het succes van deze avond, het succes van de oprichtingsbijeenkomst en ‘Politiek en Macht in bedrijven’ én het goede programma voor 2006 belooft veel goeds. Het bestuur denkt daarmee veel leden enthousiast te maken, zodat leden naast een druk privé-leven ook tijd hebben en maken om deel te nemen aan activiteiten van BE’ER. Het eerste risico denkt het bestuur hiermee onder controle te hebben.

Actieve leden werven dekt risico twee

Risico twee wordt beperkt door een actief beleid te voeren en actieve betrokkenheid te kweken onder een bredere groep leden. Dit varieert van kleine tot grote bijdrages. Zo heeft een aspirant-lid een artikel geschreven voor de eerste nieuwsbrief en denken enkele leden kritisch mee door hun ideeën te laten horen. Ook jouw bijdrage is nodig om het BE’ER platform groot genoeg te houden.

Nieuwe leden worden aangetrokken door aspirant-lidmaatschap

Met het aantrekken van vierdejaars BE-studenten heeft het bestuur een eerste stap gezet om risico drie te beperken. Het zogenoemde aspirant-lidmaatschap wordt na een jaar omgezet in een volwaardig lidmaatschap.

Marieke Huisman, bestuurslid Alumnivereniging BE’ER

© 2015 - BE'ER