Kaoutar Loukile over haar AOD bij Triodos

Lid Kaoutar Loukile vertelt over haar afstudeeropdracht bij de Triodos bank en de scriptieprijs die ze heer mee heeft gewonnen.

In de periode van augustus 2012 tot en met januari 2013 heb ik mijn afstudeeropdracht gedaan bij Triodos Bank in Bristol (England). Dit was tijdens mijn studie Bedrijfseconomie aan de HAN. Ik wilde graag een periode in het buitenland doorbrengen voor mijn persoonlijke ontwikkeling. Triodos Bank is een Nederlandse bank met vestigingen in Belgie, Duitsland, Verenigd Koninkrijk en Spanje. Het speciale van Triodos is dat ze alleen geld lenen aan organisatie of bedrijven die een maatschappelijke of culturele bijdrage leveren of duurzaam zijn, zoals “organic farms”. Daarmee biedt Triodos Bank meer vergeleken met de “Ethical Banks” die met name alleen de niet-ethische projecten vermijden. Triodos investeert in kleinere organisatie, goede doelen of ondernemingen die normaal geen krediet kunnen krijgen bij andere banken.

Mijn project was met betrekking tot het in kaart brengen van de risico’s en de beheersing van finaciele criminaliteit, met name op het gebied van “money laundering” en fraude. Ik werkte bij de Compliance afdeling en was ook een van de verantwoordelijken voor de dagelijkse “transaction monitoring”. The Compliance afdeling was zeer bewust en gemotiveerd bezig met het voorkomen van criminaliteit of overtredingen binnen de organisatie, maar door de hoge werkdruk met zaken die lopen is er al snel niet genoeg tijd om de risico’s voldoende te analyseren. Met name de risico’s met betrekking tot het systeem dat verantwoordelijk is voor de monitoring van de transacties is vaak nog gebaseerd op een oud model dat niet actueel is met de huidige ontwikkelingen. Een belangrijk risico ligt bij de drempels en indicatoren die in het systeem geprogrameerd zijn om effectief verdachte activiteiten te herkennen.

Een ander risico dat ik heb onderzocht was op het gebied van “Data protection”.  Vooral omdat banken veel gevoelige informatie bezitten over klanten en hun bankgegevens die strict vertrouwelijk zijn. Hierdoor zouden crimelen die deze informatie in handen krijgen dit kunnen gebruiken voor bijvoorbeeld “indentity fraud”. Daarom is het belangrijk dat medewerkers weten wat vertrouwelijk informatie is en hoe zij moeten handelen bij data verlies. Daarnaast zijn restricties and controls belangrijk om de waarborging hiervan te beveiligen. Om deze reden zijn WIFI, portable media (zoals USB sticks) en ook “data sharing” via Facebook of Dropbox risico’s voor banken.

Interne fraude is een ander belangrijk risico, maar meestal een gevoelig onderwerp binnen een bank. Aangezien het vertrouwen van medewerkers daarmee onder de loep wordt gezet. Volgens de Financial Services Authority (FSA) gebeuren de meeste incidenten wanneer het het minst wordt verwacht en worden ze pas na een lange periode ontdekt. Om deze reden zijn toegangrestricties noodzakelijk voor medewerkers en controls voor medewerkers met hogere functies. Een belangrijk onderdeel van interne fraude is omkoperij oftewel “bribery”. Door interne accounts op te nemen in een “transaction monitoring” systeem zouden verdachte interne transacties ook opgepikt kunnen worden.

Het is niet eenvoudig om financiele criminaliteit te voorkomen, vooral omdat deze in verschillende varianten voorkomen en criminelen vaak geavanceerde methodes gebruiken. Met mijn onderzoek heb ik slechts een deel bijgedragen om de risico’s in kaart te brengen en projecten op te zetten. Bij Triodos werd ik als student erg goed betrokken en was men zeer geinteresseerd in hoe de processen nog verder verbeterd konden worden. Mijn tijd bij Triodos was een zeer leerzame ervaring aangezien de organisatie mij goed lag en de gedachte van de bank mijn heel erg aansprak. De mensen die bij Triodos werkten hebben veel passie en voldoening uit hun werk. We hebben bijvoorbeeld in weekenden veel vrijwilligerswerk gedaan en in de organisatie voel je dat ze werken waar ze voor staan. Ik moet eerlijk zeggen dat ik voor mijn tijd bij Triodos niet echt geloofde in een ethische en maatschappelijk verantwoorde bank, maar ik ben er nu van overtuigd dat de mensen die daar werken het verschil maken. Door Triodos ben ik mij meer gaan interesseren in “sustainable development” en ik studeer sinds september 2013 in Duitsland voor mijn master in “development economics” met een focus op “sustanability”.

© 2015 - BE'ER