Marco Bijl: Gastcollege voor studenten, het Process Model Canvas

In voorbereiding op het gastcollege voor de BE’ER Alumni hebben Marco Bijl en David Ruting een gastcollege gegeven over het door hun ontwikkelde Process Model Canvas. Een nieuwe kijk op bedrijfsprocessen, met een nieuw model en een nieuwe software! Christian Vijn, momenteel bezig met zijn afstudeeropdracht was aanwezig (samen met 14 andere studenten) en doet verslag.

Dinsdag 24 maart 2015 nam ik plaats in een lokaal voor een presentatie van een nieuw model. Normaliter ben je dit gewend van je opleiding (Bedrijfseconomie), het nut van modellen aangeleerd krijgen, maar deze avond had een iets andere insteek…

Allereerst werd uitgelegd waarom Marco Bijl en David Ruting waren begonnen aan het ontwikkelen van een nieuw model. Interessant, want ze vertelden dat ze altijd open staan voor nieuwe ideeën en input voor hun model: deze is niet leidend. Het Proces Model Canvas probeert rekening te houden met iets dat vaak vergeten wordt: de informatiestromen van een proces. Marco en David legden hun model goed uit en testten de gebruikersvriendelijkheid van het model door middel van een leuke case. Nieuwe ideeën waren snel gemaakt en we waren het er met zijn allen erover eens dat dit model wel eens voor mooie gestroomlijnde processen kon gaan zorgen in verschillende organisaties!

Het tweede gedeelte van de avond ging over hoe we de, door het model, prachtig ingerichte stromen kunnen implementeren bij een organisatie. In plaats van een nieuwe procesbeschrijving bovenop die grote stapel van andere en oude procesbeschrijvingen te gooien. Hier is goed over nagedacht: met behulp van Comm’ant (een soort Microsoft Visio die in iedere browser ondersteund wordt) kan op ieder niveau naar een proces worden gekeken! Dit programma oogde gebruikersvriendelijk en inzetbaar voor iedere medewerker in iedere organisatie. Een programma waarbij ik me kan voorstellen dat meerdere afstudeerders dit in de toekomst willen gebruiken! Dit gaat veel goede cijfers opleveren!

Marco en David eindigden met een uitnodiging om mee te blijven denken over het invullen van het Proces Model Canvas en de mogelijkheid om geheel vrijblijvend en kosteloos eens te gaan experimenteren met Comm’ant. Dit duidt op nieuwe innovatie waar zowel studerend als werkend Nederland (en wellicht op korte termijn Europa?) een betere bedrijfsvoering op na kan houden. Ik kijk uit naar het kunnen toepassen van het model en het programma bij mijn afstudeerstage en bedrijf!

Christian Vijn

Op 28 mei a.s. geven Marco Bijl en David Ruting een gastcollege speciaal voor de BE’ER Alumni. Een unieke kans om een nieuwe kijk op proces management te aanschouwen. Binnenkort ontvang je hiervoor een uitnodiging, je kunt je ook inschrijven op onze Activiteitenpagina.

© 2015 - BE'ER