Uitnodiging seminar HAN 4 februari: Grensoverschrijdend ondernemen en werken

Namens de HAN mogen we je uitnodigen voor het volgende evenement:

SEMINAR: Grensoverschrijdend ondernemen in de Euregio 

Datum:         4 februari
Tijd: 12:00
Locatie: HAN, Faculteit Economie en Management, Laan van Scheut 10, Nijmegen

Met ingang van 1 januari 2016 treedt het nieuwe belastingverdrag Nederland – Duitsland in werking. Aan dit verdrag is vele jaren gewerkt en ofschoon dit verdrag al in april 2012 is ondertekend door vertegenwoordigers van beide landen, gaf het Nederlandse parlement vanwege de nodige politieke onenigheid, pas in het najaar van dit jaar haar instemming.

Een belastingverdrag heeft vooral tot doel: het voorkomen van dubbele belasting of geen belasting. Binnen de context van de Europese Unie is essentieel dat het verdrag geen belemmeringen voor het vrije verkeer van ondernemingen en werknemers opwerpt.

Ondernemingen met grensoverschrijdende activiteiten en grensarbeiders in de Euregio zijn gebaat bij duidelijke en toegankelijke (fiscale) regels en willen niet gehinderd worden door nadelige (fiscale) consequenties bij het ondernemen of werken over de grens. Daarnaast is het van belang dat belastingautoriteiten en belastingadviseurs het verdrag op een consistente wijze (kunnen) toepassen.

Op donderdag 4 februari belichten Nicole Janssen en Hen Hendriks het nieuwe verdrag vanuit het perspectief van de Belastingdienst en vanuit het perspectief van de adviespraktijk. Beide sprekers hebben nauwe contacten met hun Duitse collegae en zijn op de hoogte van werking van het verdrag binnen de Duitse regelgeving. Tijdens het seminar is er ruim gelegenheid om uw vragen te stellen. Vragen waarop niet direct een antwoord is te geven, worden verder opgepakt door het Euregionale fiscale netwerk van de HAN in samenwerking met de Hochschule RheinWaal. Tijdens de paneldiscussie komen ook bestuurders en ondernemers binnen de Euregio Rijn-Waal aan het woord.

Programma

12.00 uur Ontvangst & Lunch
12.25 uur Welkom, dr. Koos Wagensveld RA
12.30 uur Belastingdienst Grensoverschrijdend ondernemen en
werken, Nicole Janssen
13.15 uur Belastingadvies en Accountancy Nedtax Nijmegen –
Kleve, Hen Hendriks
14.00 uur Paneldiscussie met bestuurders, adviseurs en
ondernemers uit de Euregio onder leiding van
Marieke Wittenhorst
14.30 uur Afsluiting seminar

Op de site van de HAN vind je meer informatie over dit evenement. Heb je interesse? Aanmelden  kan via deze link.

© 2015 - BE'ER