HAN

Alumnivereniging BE’ER en de Faculteit Economie en Management van de HAN werken nauw samen. Gezamenlijk wordt er veel waarde gehecht aan kennisoverdracht, het uitwisselen van ervaring en het opbouwen van een waardevol netwerk.

De FEM sponsort BE’ER met het betalen van de contributie voor het eerste jaar van alle afgestudeerde BE-studenten en stelt ruimtes ter beschikking voor de georganiseerde activiteiten.

© 2015 - BE'ER